Sanayi ve Endüstri Yapıları

Sanayi ve Endüstri yapıları, çoğunlukla şehir dışındaki alanlarda (organize sanayi gibi) kurulan, çevresel etkenlere karşı korunaklı olarak tasarlanmış, sanayi ve endüstri faaliyetlerinin yürütüldüğü yapılardır. Üretime odaklı bir sistem olduğundan, çok farklı operasyonel süreçleri içerisinde barındırır.

Sanayi ve Endüstri Yapılarının Önemi
Avrupa’da başlayan Sanayi Devrimi sonrasında artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak üzere el emeğinin ve insan gücünün yerini makineler ve seri üretim almaya başlamış, dünyanın her yerinde çok farklı sektörlerde sanayi ve endüstri yapıları inşa edilmiştir.

Günümüzde ülkelerin gücü ve zenginliği, sanayi ve endüstri alanında gelişmesi ile mümkündür. Sanayisi güçlü ülkelerde, istihdam olanakları fazla olduğundan işsiz nüfus azalmakta, ihracat yükselmekte ve ülkenin refah seviyesi artmaktadır.

Sanayi ve endüstri sektöründe en yüksek kaliteyi ve verimliliği elde etmek için tedarik zincirinden montaj operasyonuna kadar üretim sürecinin tüm aşamalarının optimize edilmesi sağlanmaktadır. Her karar en ince ayrıntısına kadar düşünülür, her detay planlanır nihayetinde en doğru çözümler üretilir. Bütün bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği yapıların da mimari ve mühendislik yönünden doğru şekilde tasarlanması gerekir.

Endüstriyel tesisler ve yapılar tasarlanırken, verimlilik ilkesine göre düşünülüp ilerleyen tüm üretim süreçlerine ve iş planlarına uygun bir anlayışla planlanması gereklidir.  Böylelikle, gelecekte yaşanacak olası sorunların en baştan çözümü sağlanmış olmaktadır.  Bunun yanı sıra rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için planlama aşamasında projenin doğru şekilde tasarlanması gerekir. Tasarımın marka ve kurumsal kimliğinizi yansıtması, arazi ve iklim koşullarının analizi, doğru iklimlendirme, enerji etkin tasarım, doğal kaynakların verimli ve etkili kullanımı, yapı malzemelerinin seçimi, geri dönüşüme ve yeniden işlevlendirilebelir projelendirme, sanayi ve endüstriyel atıkların yönetimi, sürdürülebilirlik , depolama ve lojistik ile ilgili planlamalar gibi tüm unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Sanayi ve Endüstri Yapı alanında uzman ekibimizle sizlere en verimli tasarımları sunarak, yenilikçi, estetik, düşük maliyetli, sürdürülebilir ve fonksiyonel yapıları ortaya çıkarmaktayız.

Endüstriyel Yapılar ve Kullanılan Teknolojiler
Sanayi ve endüstri yapılarının projesinin hazırlanıp planlanması ve ardından uygulama aşamasına geçilmesinde, mimari olarak tasarlanmış yapının mühendislik açıdan uygulanabilirliği ve yatırımcı açısından en uygun maliyetlerde planlanması gibi süreçler yer almaktadır. Yatırımcı / müşteri açısından projenin en hızlı şekilde sonuçlanması ve fiyat açısından da ekonomik bir seviyede olması tercih edilmektedir.

Bu anlamda, çelik taşıyıcı sistemlerin ve prefabrik betonarme yapı sistemlerinin kullanımı yaygındır. Bu yöntemler en uygun fiyata en verimli, kaliteli ve fonksiyonel yapıları en kısa sürede üretime geçirerek birçok avantaj sağlamaktadır.

Sanayi ve Endüstri Yapılarında Çelik Konstrüksiyon Kullanımı
Çelik konstrüksiyon, inşaatlarda kullanılan betonarme gibi malzemelere göre daha hafif olduğundan mimari açıdan daha özgür tasarımların hazırlanmasını ve projenin daha hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Projenin kısa zamanda bitirilmesi, yapının kendini amorti edeceği süreci kısaltmaktadır. Bu açıdan çelik taşıma sistemleri diğer sistemlere göre çok daha uygun bir seçimdir.

Ülkemizin deprem riskine açık bir ülke olmasından dolayı, sanayi ve endüstriyel yapılarda çelik konstrüksiyon kullanımı tercih edilmektedir. Çelik yapı sistemleri ile hazırlanan fabrika binaları, spor tesisleri, hangarlar, depolar ve diğer tüm yapı ve tesislerde, geniş bir alan ve yükseklikte bina inşası hızlı ve ekonomik olarak gerçekleştirilmektedir.

Çelik konstrüksiyon yapı bileşenleri imalat, ulaşım ve montajlama ile projeye dahil edilir. İmalat sürecinde, projede kullanılacak olan, taşıyıcı sistem bileşenleri, çatı örtüsü gibi malzemeler üretilir. Ulaşım sürecinde, bu bileşenler değişik ulaşım kanalları ile şantiyeye taşınır. Montaj aşamasında ise, projeye uygun şekilde birleştirme yapılır.

Çelik konstrüksiyon yapıların betonarme yapılara göre daha avantajlı olmasının nedenleri şunlardır;

  • Çelik yapılarda iskele ve kalıplara gereksinim yoktur.
  • Çelik konstrüksiyon yapılar her türlü hava koşullarına uygun olarak oluşturulabilir. Bu da zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.
  • Çelik konstrüksiyon binaların yapımında çok kalifiyeli elemana gerek yoktur. Kısa sürede proje tamamlanır.
  • Çeliğin taşıma kapasitesi yüksek olduğundan, geniş alanlarda ve yüksekliklerde kolayca uygulanabilir.

Yapı teknolojilerinin endüstriyel alanda kullanımı ile yatırım maliyeti düşmekte ve rekabet şansı artmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, sanayi ve endüstri alanında faaliyet gösteren yatırımcıların, kendilerine akıllı çözümler sunan, depreme dayanıklı, uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen, çevre dostu, taşınabilir ve maliyet avantajı sunan projeler üreten mimarlık ve mühendislik firmaları ile çalışmaları önem arz etmektedir.

Sanayi ve Endüstri Yapılarında Betonarme Prefabrike Yapı Sistemlerinin Kullanımı
Prefabrik denildiğinde günümüzde genel olarak taşıyıcı sistemi çelik olan prefabrik yapılar ilk aklına gelen yapılardır. Betonarme Prefabrik Yapı ise büyük açıklıkları geçmemizi sağlayan, genellikle fabrika yapıları olmakla birlikte ihtiyaca göre farklı türden yapıların da inşa edilebildiği, özel hesapları yapılan ve yönetmelik şartlarına göre projelendirilen önüretimli betonarme yapı türü olarak tanımlanabilir. Hızlı ve kaliteli olarak önceden üretilip, altyapının hızlı bir şekilde bitirilebilmesi ile de çok kısa sürede büyük yapıların yapılmasına olanak vermesi, bu yapıları olukça popüler bir konuma gelmesini sağlamıştır.

Bir bina projesinde, prefabrik betonarme yapı elemanlarının kullanılmasının birçok yararı vardır. Bu yararlar,

  • Proje toplam maliyetinin azaltılması,
  • Projenin hızlı bir şekilde tamamlanması,
  • Yapı elemanlarında istenilen kalite ve dayanımın sağlanması,
  • Malzeme israfının azaltılması,
  • Modülarizasyon ve standardizasyon olanaklarının arttırılması ,
  • Şantiyede meydana gelebilecek olan iş kazası sayısının önemli ölçüde azaltılabilmesi şeklinde özetlenebilir.

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?
Endüstriyel yapı projeleri büyük yatırımlar olduğundan, doğru planlanmamış projeler, maliyet ve verimlilik açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

Proges Proje olarak yılların verdiği tecrübe ve alanında uzman ekibimizle, siz değerli müşterilerimizin vizyonunu yansıtan modern tasarımlı, verimli, kaliteli, yenilikçi, işlevsel, uygun maliyetli, doğru planlanmış sanayi ve endüstri tesislerinin, en doğru  yapım yöntemi kullanılarak tasarım ve kurulum sürecini gerçekleştirmekteyiz.

Fabrika, üretim tesisi, enerji üretim tesisleri, depolar ve diğer tüm sanayi ve endüstri binalarının tasarım ve yapımında mimari ve mühendislik açısından kusursuz, mevzuata uygun çözümler sunmaktayız.