Proje geliştirme ve planlama

Proges; yatırımcı ve arsa sahibini aynı platformda buluşturur. Proges yapacağı fizibiliteler ile imar durumu ve imar planlarını göz önünde bulundurarak arsa sahibi veya yatırımcıya fiziksel boyutlandırmayı maliyet analizleri ile sunar. Bu geliştirilen proje pazar taleplerini doğru planlama ile birleştirerek yatırımcının veya arsa sahibinin bilgisine sunulur.