Kentsel Dönüşüm ve Proje Geliştirme

PROGES ; ’ 6306 sayılı Afet Riskindeki  Alanların Dönüşümü’ nün  -yaygın adıyla Kentsel Dönüşüm çalışmaları- içinde  yer almaktadır. Firmamız Şehir Plancılığı Çalışmaları konusunda teknik altyapıyı hazırlayarak,  ada bazlı birleşim yapmayı düşünen site sakinleri ile toplantılar ve sunumlar yapar. Bu sunumların sonunda toprak sahiplerinin talepleri, istekleri göz önünde bulundurularak müteahhit firmaların projeye müdahil olabilecek hisse oranları ortaklaşa belirlenir.

Toprak sahiplerinin kriterleri doğrultusunda  müteahhit firmalarla görüşmeler yapılarak anlaşmaları sağlanır. Bu süreçte bütün teknik tasarım, şehir planlama çalışmaları, sözleşme hukuku, imar ve mülkiyet hukuku süreçleri PROGES tarafından gerçekleştirilir.

Anlaşmaların sağlanması sonucu; oluşturulan proje tasarımı Kentsel Dönüşüm kapsamında ilgili mercilere sunularak kanuni süreç başlatılır, onaylar alınır ve sonuçlandırılır.

Sonuçlanan projelerin ruhsat süreci, tahliye süreci, yıkım süreci ve talep edilmesi halinde proje yönetim hizmetleri konusunda da Toprak sahipleri adına danışmanlık hizmeti sunulur.